Förebyggande åtgärder

Höftledsröntgen

Central bedömning och registrering av hundens höftledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram för bekämpning av höftledsdysplasi (HD), en till stor del ärftligt betingad utvecklingsrubbning som förekommer hos hundar inom många raser. För att resultatet ska bli officiellt måste hunden vid röntgentillfället vara ID-märkt och för flertalet raser minst 12 månader gammal. De mycket storvuxna hundraserna ska dock ha uppnått minst 18 månaders ålder för att kunna få en officiell höftledsbedömning.

Till röntgenundersökningen ska hundens registreringsbevis medtas för kontroll och vidimering av hundens identitet. Röntgenbilden kommer att sändas till Svenska Kennelklubben tillsammans med en av ägaren/ vårdnadshavaren undertecknad remiss för röntgenutlåtande. Genom sin underskrift medger ägaren/vårdnadshavaren att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs veterinärdataregister. Bilderna bedöms av röntgenologisk expertis och arkiveras.

Sedering
Vid officiell höftledsröntgen är sedering obligatorisk. Samtliga hundar måste sederas före undersökningen så att de är tillräckligt avslappnade vid röntgentillfället. De preparat, som används vid sedering i samband med höftledsröntgen, omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund. Vi ber er därför uppmärksamma att hunden inte får delta vid utställning, prov, tävling eller träning under en karenstid.

Här kan du läsa mer om sedering.

Följande karenstider gäller:
Inhalationsanestesi 7 dygn
Tiopental, propofol, ketamin 7 dygn
Domitor/DexDomitor m.fl.) 7 dygn
Acepromazin (Plegicil ) 7 dygn
Xylacin (Rompun m.fl.) 7 dygn
Opioider 28 dygn
Butorfanol (Torbugesic m.fl.) i lågdos i komb. med sedativum 7 dygn

Hur går det till?
När du anmäler dig i receptionen får du ett formulär från SKK som ska fyllas i. Du får också ett litet häfte att läsa om höftledsdysplasi/armbågsledsartros från SKK. En veterinär lyssnar alltid på hundens hjärta innan den sederas. Hundens identitet kontrolleras och röntgensköterskan kontrollerar att allt är rätt ifyllt.

Hunden får ett lugnande preparat antingen inne på röntgen eller på ett behandlingsrum. När hunden är trött läggs den på rygg på röntgenbordet. Ibland lägger man hunden i en vagga för att få bättre stabilitet. Djurägaren står oftast vid huvudändan och pratar med hunden. Röntgensköterskan håller bakbenen. Bakbenen skall hållas på ett speciellt sätt för att höfterna ska ligga rätt. Alla som är i röntgenrummet bär skyddsutrustning i form av blyförkläde och ev. halsskydd. Här kan du läsa mer om hur röntgen går till och hur du ska förbereda hunden. Beroende på vad din hund får för typ av lugnande ges eventuellt ett motverkande preparat så att ditt djur vaknar upp inom några minuter.

Hos oss betalar du för själva röntgenundersökningen och det lugnande preparatet hunden får. Du måste sen själv se till att betala till SKK för avläsningen och för att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs veterinärdataregister. Du får inte något röntgenresultat förrän du betalat in till SKK. Betalningsavin till SKK får du av oss.

Vi gör inga uttalanden av vad vi tror att hunden kommer att få för gradering av höfterna. Bilderna bedöms endast av röntgenologisk expertis hos SKK.

Det brukar ta ca 2veckor innan du får resultatet från SKK.

 

Armbågsledsröntgen

Central bedömning och registrering av hundens armbågsledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram för bekämpning av armbågsledsartros (ED), en till stor del ärftligt betingad utvecklingsrubbning som förekommer hos hundar inom många raser.

För att resultatet ska bli officiellt måste hunden vid röntgentillfället vara minst 12 månader gammal och ID-märkt. Till röntgenundersökningen ska hundens registreringsbevis medtas för kontroll och vidimering av hundens identitet. Röntgenbilderna kommer att sändas till Svenska Kennelklubben tillsammans med en av ägaren/vårdnadshavaren undertecknad remiss för röntgenutlåtande. Genom sin underskrift medger ägaren/vårdnadshavaren att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs veterinärdataregister. Bilderna bedöms av röntgenologisk expertis och arkiveras.

Till röntgenundersökningen ska hundens registreringsbevis medtas för kontroll och vidimering av hundens identitet. Röntgenbilden kommer att sändas till Svenska Kennelklubben tillsammans med en av ägaren/ vårdnadshavaren undertecknad remiss för röntgenutlåtande. Genom sin underskrift medger ägaren/vårdnadshavaren att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs veterinärdataregister. Bilderna bedöms av röntgenologisk expertis och arkiveras.

Sedering
Vanligtvis röntgas armbågarna i samband med höftledsröntgen. Vid officiell höftledsröntgen är sedering obligatorisk. De preparat, som används vid sedering i samband med höftledsröntgen, omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund. Vi ber er därför uppmärksamma att hunden inte får delta vid utställning, prov, tävling eller träning under en karenstid.

Här kan du läsa mer om sedering.

Följande karenstider gäller:
Inhalationsanestesi 7 dygn
Tiopental, propofol, ketamin 7 dygn
Domitor/DexDomitor m.fl.) 7 dygn
Acepromazin (Plegicil ) 7 dygn
Xylacin (Rompun m.fl.) 7 dygn
Opioider 28 dygn
Butorfanol (Torbugesic m.fl.) i lågdos i komb. med sedativum 7 dygn

Hur går det till?
När du anmäler dig i receptionen får du ett formulär från SKK som ska fyllas i. Du får också ett litet häfte att läsa om höftledsdysplasi/armbågsledsdysplasi från SKK. En veterinär lyssnar alltid på hundens hjärta innan den sederas. Hundens identitet kontrolleras och röntgensköterskan kontrollerar att allt är rätt ifyllt.

Hunden får ett lugnande preparat antingen inne på röntgen eller på ett behandlingsrum. När hunden är trött läggs den på rygg eller sidan på röntgenbordet. Djurägaren är oftast med under undersökningen och håller hunden. Röntgensköterskan håller i det ben som ska röntgas. Alla som är i röntgenrummet bär skyddsutrustning i form av blyförkläde och ev. halsskydd.

Mediciner och sjukvårdsutrustning

Medicin och SJUKVÅRDSUTRUSTNING

Följande kan vara bra att använda förebyggande eller ha till hands om olyckan är framme:

– Fästingmedel; Receptfria produkter finns på Apoteket.
– Fästingplockare
– Förbandsmaterial och sårrengöringsartiklar. Vi har första hjälpen kit i våra butiker.
– Krage för att hindra slickande på småsår och skråmor, vilket ofta leder till inflammation och hindrad sårläkning.

Försäkring

Alla djur, även innekatter, kan drabbas av sjukdomar och olyckor som kräver omfattande och kostsam behandling. Ha därför ditt djur försäkrat. Det finns flera olika försäkringsbolag att välja mellan. Du kan nå några av deras webbsidor via länkar från vår hemsida. Ett gott råd är att inte säga upp försäkringen när ditt djur blivit äldre, enbart för att du inte behövt utnyttja försäkringen tidigare. Äldre djur blir, precis som människor oftare sjuka än yngre.

Läs mer om Direktreglering >>

Agria Djurförsäkring www.agria.se

Folksam Djurförsäkring www.folksam.se

If Djurförsäkringar www.if.se

Sveland Djurförsäkringar www.sveland.se

Foder

Hundar och katter äter ofta en diet som inte är så varierande jämfört med vad vi människor äter. Därför är det mycket viktigt att det foder de får är av god kvalité. För lekmannen är det svårt att bedöma och jämföra kvalité hos olika foder. Billigare typer av foder innehåller dessutom ofta olika råvaror i olika sändningar. Tillverkaren använder de råvaror som kan köpas billigt vid olika tillfällen. De foder som vi säljer på djursjukhuset är av mycket hög kvalité och kommer från väl ansedda foderfirmor som bedriver omfattande forskning om hundens och kattens näringsbehov. Dessa tillverkare har fasta recept för sina foder, vilket innebär att du vet vad du får för innehåll i påsen varje gång du handlar.

Vi har stort sortiment av friskfoder, anpassade efter olika individers behov, beroende av exempelvis ålder och aktivitetsnivå.

Sjuka djur har ofta ändrade näringsbehov. Vi säljer därför speciella dietfoder anpassade för olika sjukdomstillstånd. Dessa foder är ett viktigt led i sjukvården. Ibland kan man minska eller helt slippa mediciner och kostsamma behandlingar med hjälp av lämplig diet.

Eftersom vi har stor omsättning på foder i vår butik beställer vi foder flera gånger i veckan och kan vi alltid ha färsk foder till våra kunder.

Välkommen in till någon av våra butiker!

Avmaskning

Katt

Kattunge
Framför allt mot spolmask före 3 veckors ålder, därefter varannan till var fjärde vecka upp till 3 månaders ålder och därefter 1-2ggr/år upp till 2 års ålder.

Vuxen katt
Vid behov eller konstaterad smitta. Du kan själv kontrollera om ditt djur har mask genom ett provtagningskit, Kolla masken. Finns att köpa på ditt Apotek.

Läs mer om Bandmask Katt >>

Läs mer om Spolmask Katt >>

Hund

Valp
Framför allt mot spolmask före 3 veckors ålder, därefter varannan till var fjärde vecka upp till 3 månader och vid 6 månaders ålder.

Vuxen hund
Vid behov eller konstaterad smitta. Du kan själv kontrollera om ditt djur har mask genom ett provtagningskit, Kolla masken. Finns att köpa på ditt Apotek.

Läs mer om Bandmask Hund >>

Läs mer om Spolmask Hund >>

 

Röntgen

HD/AD-rÖNtgen

För många hundraser finns ett genetiskt hälsoprogram för vissa led- och skelettsjukdomar. Röntgenundersökning utförs vid samtliga av våra enheter. För vilka raser detta är aktuellt samt vid vilken ålder undersökningen skall utföras hänvisas till Svenska Kennelklubben, www.skk.se och respektive rasklubb.

Armbågsledsröntgen
Höftledsröntgen
Vad är röntgen och hur går det till?

Åksjuka

Både hundar och katter kan drabbas av åksjuka när de reser. Det är framförallt vid bilåkning som illamående kan uppstå, men kan även uppkomma i samband med tåg- eller båtresor.

Om du vänjer ditt djur vid bilåkning i tidig ålder brukar generellt sett åksjuka inte vara något problem. Hjärnan har då vant sig vid att tolka rörelserna och kan genom det göra en ny bild som referens i balansminnet.

Det lättaste sättet att vänja din hund vid att åka bil är att från tidig ålder ta korta turer. Det är även bra att träna valpen vid att enbart vara i bilen. Lek då gärna med den och ge den godis så att bilen upplevs och förknippas som något positivt.

En del djur kan inte vänja sig vid bilåkandet och blir tyvärr alltid åksjuka vid bilfärd. För att förebygga detta är det bästa självklart att undvika att hunden eller katten åker bil i mesta möjliga mån. Annars är det viktigt att se till att du ser till så att ditt djur har druckit ordentligt före bilresan, att det har fått äta ordentligt kvällen innan och att de inte äter någonting, alternativt endast mycket små portioner under timmarna före resan.

Rasta alltid din hund ordentligt före resan!

Behandling mot Åksjuka

Det finns receptbelagt preparat mot åksjuka för hund och katt, dock finns även receptfria läkemedel som du i första hand kan prova. Ett av dessa är Postafen. Du bör alltid testa läkemedlet före resan för att vara säker på att din hund eller katt tål det. Vissa kan nämligen reagera motsatt eller må väldigt dåligt av olika åksjukemedel.

Dosen Postafen (tabletter 25mg) är för hund 1 tablett per 20-25kg kroppsvikt och ges 1-2 timmar före bilresa. För katt ger man 1⁄2 tablett till en normalstor katt 1-2 timmar före bilresa.

Kastrering

Katter

Katter som inte ska användas i avel bör kastreras. Detta för att dels undvika oönskade kattungar, dels för att undvika de problem som okastrerade katter utgör. För honkatter gäller också att risken för livmoderinflammation utesluts samt att risken för juvertumörer minskar.

NÄR?

Kastrering rekommenderas från cirka sex månaders ålder då katter oftast blir könsmogna före ett års ålder.

Hur?

En katt som skall kastreras på djursjukhuset lämnas på morgonen och går hem under eftermiddagen. Katten blir så undersökt av veterinär under morgonen där denne lyssnar på hjärtat samt gör en allmän undersökning. På hankatter kontrolleras även att dennes testiklar ligger rätt. Lugnande och smärtstillande ges före det att katten sövs. Narkos ges med ett s.k. intravenöst narkosmedel. På hankatter räcker denna narkos för att utföra kastreringen om testiklarna ligger normalt i pungen. Honkatter får en andningstub i luftstrupen och får andas narkos- och syrgas under operationen. Hankatterna har inga stygn efter ingreppet, (undantag om testiklarna ligger i buken eller i ljumsken)till skillnad från honkatterna som får stygn i buken. Dessa tas bort efter cirka tio dagar. Krage behövs under denna period och katten skall vara inomhus till dess att stygnen är borttagna. Passa gärna på att ID-märka och vaccinera katten i samband med kastreringen!

Hundar

Hundar får kastreras som en förebyggande åtgärd. Det kan vara en fördel att kastrera en tik istället för att använda hormonpreparat för att undvika löpperioder. En hund som skall kastreras på djursjukhuset lämnas på morgonen och går i de allra flesta fall hem under eftermiddagen. Hundarna är konvalescent cirka 14 dagar efter operationen. Krage behövs under denna period.

Vaccinationer

Hund

– Vaccination mot valpsjuka och HCC (smittsam leverinflammation) och parvo. Rekommendation att vaccination ges vid 7-8 veckor, vid 12 veckor, vid 1 års ålder samt därefter vart tredje år.
– Vaccination mot kennelhosta (parainfluensa) rekommenderas vid höjd smittorisk. Vaccination ges vid 7-8 veckor, vid 12 veckor, vid 1 års ålder samt därefter årligen.

Katt

– Vaccination mot kattpest och kattsnuva. Rekommendation att ge vid 9 veckors ålder, vid 12 veckor, vid 1 års ålder samt därefter årligen för kattsnuva och vart tredje år för kattpest.

Rabies

Vid införsel av hund och katt till Sverige krävs vaccination mot rabies enligt regler från Svenska Jordbruksverket. För fullständig information, se: www.sjv.se
Vaccination mot leptospiros är inte längre krav vid införsel till Sverige, men det rekommenderas att ges.

Var även noga med att kontrollera med ambassaden i det land du ska till vilka införselkrav just det specifika landet har, då reglerna kan variera från land till land!

Resa utomlands

För hund, katt och iller som skall resa inom EU krävs ett sällskapsdjurpass, ett så kallat EU-pass. För införsel av sällskapsdjur till Sverige hänvisas till aktuell information från Statens Jordbruksverk, www.sjv.se. För allmän information om sjukdomar vid utlandsresa, se SVA:s hemsida, www.sva.se

För resa till andra länder hänvisas till respektive lands ambassad angående krav på vaccinationer, intyg mm.

Id-märkning

Hund

Riksdagen har fattat beslut om en lag om märkning och registrering av hundar. Lagen gäller fr.o.m. 1 januari 2001 och berör alla hundar som bor i Sverige. Undantag från lagen är endast de hundar som är födda före 1 januari 1993. Hundar ska ID-märkas med tatuering eller mikrochip före fyra månaders ålder. Hundägaren skall fylla i en anmälan till Jordbruksverkets register. Registret handhas fr.o.m. 1 januari 2004 av Jordbruksverket.

Registreringsavgiften är 70 kr vid nyregistrering och avgiftsfritt vad gäller ägarebyte under förutsättning att hunden redan finns registrerad i Jordbruksverkets register. Avgiften tas ut av Jordbruksverket i efterskott.

Katt

SVERAK har beslutat att alla utställningskatter över 10 månaders ålder samt alla avelskatter skall vara ID-märkta. Regeln trädde i kraft den 1 juli 2003.

ID-märkningen kan utföras med tatuering eller mikrochip.

Vi rekommenderar att du har din katt ID-märkt. Om den skulle springa bort är det mycket lättare att hitta den rätta ägaren om katten är ID-märkt. En tatuering i örat kan alla läsa medan avläsning av chip kräver speciell utrustning. Tänk på att uppdatera ägaruppgifter i registret om du flyttar eller i det fall ditt djur byter ägare.